Zotavení, regenerace, odpočinek

26.4.2022 08:40
Co si pod pojmy Zotavení (anglicky Recovery), Regenerace (anglicky Regeneration), Odpočinek (anglicky Rest) konkrétně představujete? Moc mě to zajímá, já sama osobně jsem ještě donedávna neměla úplně jasno, co který ten pojem ve své definici skrývá a s sebou nese, a jestli se ta slova liší, tak v čem vlastně. I když jsem odtušovala celkově obrovský potenciál významu těch slov. Pište mi to, prosím, na beata@bbleisure.cz

Pojem ZOTAVENÍ (RECOVERY) a jeho význam pro dobré bytí (wellbeing) existuje již po staletí. Ale pochopení, preskripce a implementace strategií a metod zotavení je (prý) přes všechny výzkumy a vývoj stále tak trochu divoký západ. 

Na moji výzvu a položené otázky odpověděli rekreační sportovci, lidé vyznávající aktivní životní styl. Diskuse na toto téma vedu i s mini vzorkem vrcholových a bývalých vrcholových sportovců. 

Budu čekat na ještě víc podnětů, než tenhle článek dokončím, (budu jej doplňovat postupně), ale už jen z toho malého vzorku se mi potvrzuje: většina si pod pojmem zotavení představuje "protažení po cvičení či tréninku", pod pojmem nedostatečné zotavení jen "krátké nebo žádné protažení po cvičení, na což tělo reaguje bolestí", co je například prerecovery netuší vůbec.

Ne, vůbec se tomu nesměji ani nekroutím hlavou. Naopak, jsem pyšná na svoje Vás. Vy všichni, co jste se zatím ozvali, považujete toto téma za důležité "asi nejen pro sportovce", a chcete vědět víc, zvlášť, když se "tak blbě ptám". :-)

Velmi ráda všem, kteří na toto téma se mnou diskutujete, přiblížím, co jsem se (na)učila vnímat a odlišovat díky studiu ve specializačních kurzech IoM, a co z toho všeho praktikuji a případně doporučuji a budu doporučovat ostatním já sama. 

Jako vystudovaný rekreolog znám a ctím slovo rekreace (recreation), nám rekroušům se v naší době ti "sportovci" smáli. Jenže doba se mění, mění se i slovní výrazy. Jen potřeba obnovy sil na všech frontách zůstává. Anebo poptávka po zotavení dokonce stoupá?

Slíbila jsem Vám sem postupně připisovat, tak začínám.

RECOVERY - česky obnova, obnovení, uzdravení, zotavení. (V tomto případě se bavíme o lidech, nikoliv například o mobilních telefonech.)

1. Návrat do normálního stavu zdraví, mysli, síly. (Člověk).

2. Obecný termín pro popis adaptace na pracovní zátěž poté, co byl sportovec vystaven tréninku nebo soutěži. (Člověk - sportovec).

Což znamená, že slovo RECOVERY - pojem ZOTAVENÍ a jejich významy nespadá jen do života sportovců. ;-)

U sportovců však, a troufnu si říct, že nejen u vrcholových, ale i u těch rekreačních, pak velmi záleží na dvou základních úkolech. (Ty zmíním až později). 

 

 

REGENERACE - uvedení do původního stavu, obnovení, znovuvytvoření. 

1. Akce nebo proces regenerace. 

2. Proces zotavení.

 

REST - odpočívat, odpočinek, oddech, přestávka, zastávka, zbytek.

Přestat pracovat nebo se hýbat za účelem občerstvit se, osvěžit se či obnovit síly.

 

Poměrně často jsou užívané termíny jako OVERTRAINING neboli přetrénovaní, UNDERRECOVERY neboli nedostatečné zotavení, a taky 

 

PRERECOVERY, něco jako předzotavení. Tento pojem v sobě zahrnuje

1. základní prvky kritické pro proces obnovy (rozdělují se do 5 skupin, odtušujete jakých?)

2. spánek a nutrici

Pokud není optimální tohle prerecovery, nemůže být úspěšný ani samotný proces RECOVERY. A není-li úspěšné zotavení, nemůže být lepší výkon. Protože, jak známo, práce plus zotavení rovná se výkon.

Dosti lidí, se kterými o tomto všem mluvím, považuje spánek za ten hlavní proces obnovy sil. Jen několik z Vás zmínilo i výživu, ale jen tu ve formě různých nápojů. 

Popravdě řečeno, kromě takových těch klišé formulací "odpočinek těla a duše" ve všech odpovědích převládá pojem zotavení a regenerace v doméně fyzické. Jenže domén, ve kterých může probíhat zotavení, je hned několik, vím o čtyřech konkrétních. Rovnají se čtyřem oblastem, ve kterých se projevuje lidská výkonnost.

Někdy je recovery v jiné doméně právě a přesně to, co potřebujeme k tomu, abychom se zotavili tak, že poroste i náš výkon.

Které ty domény to jsou Vám řeknu/napíšu. Přirovnám je ke belíkům.

Strašně moc mě to baví. Nejvíc ta část, kterou jsem Vám zabalila do té závorky "(Ty zmíním až později)" a do těch promlčených, zatím pro Vás a tento článek "utajených" pojmů. To je teď moje nejvíc, co studuji, poznávám, učím se, snažím se, věřím a žiju. I s Vámi. Děkuji!

 

Pište dál, já taky budu, dovíte se všechno, když budete chtít.

Těším se!

Beata BB